Bao nhiêu năm đau dạ dày khó chịu, cô mất hết niềm tin vào các loại thuốc thang. Vậy mà dùng Curmin 22+ nhà thuốc tư vấn có mấy tháng đã thấy tiến triển rất tốt. Chắc chắn cô sẽ dùng sản phẩm này trường kì.