Tôi làm kinh doanh nên hay phải tiếp khách, rượu bia, đồ cay nóng nhiều. Do vậy tôi duy trì Curmin 22+ để bảo vệ dạ dày thì may mắn sau 2 năm mọi thử vẫn rất ổn. Nhờ ăn uống ngon lành sau 3 tháng tôi còn tăng được 3kg.