Gần đây hay thức khuya chạy deadline và ăn uống không đúng giờ giấc nên tình trạng trào ngược dạ dày của mình trở nặng. Nhờ kết hợp Curmin 22+ với thuốc điều trị đợt cấp mà tình trạng này đã đỡ hẳn, chấm dứt ho kéo dài hàng tháng trời…