Kiên trì sử dụng Curmin 22+ tới nay cũng được 5 tháng, mình lúc nào cũng tự tin khi giao tiếp với mọi người mà chẳng sợ xấu hổ vì ợ hơi, ợ chua như trước kia.